Οδηγίες Εκτύπωσης Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
Μισθωτών - e-ΕΦΚΑ

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να εκτυπώσετε το αρχείο εύκολα και αποτελεσματικά.

Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αντιπροσωπεύει τον κύριο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα ο οποίος έχει θέσει σε λειτουργία την ηλεκτρονική του πλατφόρμα (e-ΕΦΚΑ) που είναι σχεδιασμένη να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση ομαδοποιημένες ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (Εργοδότες, Συνταξιούχοι, Φορείς, Λογιστές, Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Ελ. Επαγγελματίες και Αγρότες).
Μέσω του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για την κοινωνική τους ασφάλιση, να υποβάλλετε αιτήσεις, να ελέγχετε την κατάσταση των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων, να εκτυπώνετε ασφαλιστικά έγγραφα και πολλά άλλα, όλα αυτά μέσω του διαδικτύου.
Μέσω του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώσετε και την ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’ η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το Σύνολο των ημερών ασφάλισης, τη Περίοδο απασχόλησης, τις Ημέρες εργασίας, τα Στοιχεία εργοδότη (ΑΜΕ, Επωνυμία, Είδος δραστηριότητας) και την Ειδικότητα με την οποία απασχοληθήκατε.
Στον τομέα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η ‘Βεβαίωση προϋπηρεσίας’ αποτελεί τεκμηριωτικό υλικό για την πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας του ασφαλισμένου.

Σημαντική Σημείωση: Η ειδικότητα που εμφανίζεται στη βεβαίωση προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ δηλώνεται από τον εργοδότη κατά τη συμπλήρωση  του  εντύπου αναγγελίας πρόσληψης, μέσω επιλογής από τυποποιημένη λίστα, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να μην αντιπροσωπεύει απόλυτα το αντικείμενο ενασχόλησης σας.
Σε περίπτωση που θέλετε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη εμπειρίας σχετική με το αντικείμενο ενός επενδυτικού έργου, προτείνουμε συμπληρωματικά της βεβαίωση προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ να προσκομίσετε βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη σας με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου ενασχόλησης σας.
Κατεβάστε από την ενότητα ‘Σχετικά Έντυπα’ στο κάτω μέρος της σελίδας σχετικό υπόδειγμα το οποίο αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να υπογραφεί και σφραγιστεί από τον/τους εργοδότες σας.

Βήμα 1ο: Είσοδος στο «e-ΕΦΚΑ»

Για τη σύνδεση στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ πηγαίνουμε αρχικά στη κεντρική σελίδα του e-ΕΦΚΑ στη διεύθυνση www.efka.gov.gr όπου εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 1):

Εικόνα 1: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ

Κάτω από τον τίτλο ‘Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες’ στο πάνω μέρος της σελίδας μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες υπηρεσίες ανάλογα με την ιδιότητά σας. Όλες οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ είναι ομαδοποιημένες αντίστοιχα. Κάνοντας κλίκ στο ‘Μισθωτοί’ και στη συνέχεια επιλέγοντας ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’ θα οδηγηθείτε στη υπηρεσία ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’(Εικόνα 2).

Εικόνα 2: ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’

Βήμα 2ο: Σύνδεση στην υπηρεσία ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’

Σε συνέχεια των ενεργειών του βήματος 1, θα οδηγηθείτε στην κεντρική οθόνη της υπηρεσίας ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’ η οποία παρουσιάζεται στην εικόνα 2.
Για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία προϋπηρεσίας, θα πρέπει να γίνει είσοδος στην υπηρεσία από το αντίστοιχο πλήκτρο (Εικόνα 2), το οποίο θα σας οδηγήσει στο παρακάτω παράθυρο σύνδεσης. Η σύνδεση πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙSNET της ΑΑΔΕ (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET

Επιλέγοντας ‘Συνέχεια στο TAXIS οδηγείστε στο παρακάτω παράθυρο (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Παράθυρο Σύνδεσης

Εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία και κάνετε κλικ στο  ‘Σύνδεση’ (Εικόνα 4).
Επιπλέον, πριν την είσοδο στην υπηρεσία για το σκοπό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η εφαρμογή “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ – eAccess” ζητάει να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε. Για να προχωρήσετε επιλέξτε (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Αυθεντικοποίηση Χρήστη

Πατώντας ‘Αποστολή’ ολοκληρώνεται η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και οδηγείστε στο τελευταίο στάδιο ταυτοποίησης ασφαλισμένου, στο οποίο πρέπει να δηλωθεί ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράθυρο.

Εικόνα 6: Σύνδεση Χρήστη TAXISNET

Συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και πατώντας (Εικόνα 6), η διαδικασία ολοκληρώνεται και καταλήγετε στα Στοιχεία Ασφάλισης.

Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον ΑΜΚΑ σας μπορείτε να τον αναζητήσετε στη σελίδα www.amka.gr/AMKAGR

Βήμα 3ο: Εκτύπωση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας

Όταν η διαδικασία ταυτοποίησης ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα οδηγηθείτε στην αρχική σελίδα όπου εμφανίζονται οι οδηγίες χρήσης.

Εικόνα 7: Αρχική σελίδα ‘Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας’

Από το πλαίσιο Οδηγίες Χρήσης, πατώντας το σύνδεσμό Εδώ θα μεταφερθείτε στο αρχείο ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’ (Εικόνα 8), η οποία περιλαμβάνει ταξινομημένες ανά ημερολογιακή περίοδο απασχόλησης πληροφορίες όπως, Ημέρες εργασίας, ΑΜΕ, Επωνυμία εργοδότη, Είδος δραστηριότητας και την Ειδικότητα απασχόλησης.

Μορφή – Έλεγχος αρχείου Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Το αρχείο ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’ θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή (Εικόνα 8).
Θα πρέπει μετά την αποθήκευση να ελέγχετε δύο(2) σημεία για την ορθότητά του:

  1. Το Ονοματεπώνυμο το οποίο εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο του αρχείου ώστε να είστε βέβαιοι ότι το αρχείο αφορά το προς εξέταση πρόσωπο,
  2. Τον αριθμό των σελίδων, στην τελευταία σελίδα – εφόσον το αρχείο περιλαμβάνει περισσότερες από μία σελίδες – για να βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλες οι σελίδες του αρχείου.

Εικόνα 8: Αρχείο ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’

Ονοματοδοσία Αρχείου

Για την καλύτερη επικοινωνία με την B² Consultants και τον σύμβουλό σας, προτείνουμε να αποθηκεύσετε το αρχείο με το όνομα που χρησιμοποιούμε στην B² Consultants.
Δείτε παρακάτω σχετικές οδηγίες:

ΚατηγορίαΒεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μισθωτών μέσω ΕΦΚΑ
ΜορφήΈτος.Μήνας.Ημέρα[κενό]ΒΕΒΑΙΩΣΗ[κενό]ΠΡΟŸΠΗΡΕΣΙΑΣ[κενό]ΕΦΚΑ[κενό][κενό]Ονοματεπώνυμο
ΕπεξηγήσειςΜορφή Έτους: ΕΕΕΕ | Μορφή Μήνα: ΜΜ | Μορφή Ημέρας: ΗΗ

Σημαντικό: Η ημερομηνία αφορά την ημερομηνία έκδοσης του αρχείου.

Παράδειγμα2023.09.18 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟŸΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΚΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΚατηγορίαΒεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μισθωτών από Εργοδότη
ΜορφήΈτος.Μήνας.Ημέρα[κενό]ΒΕΒΑΙΩΣΗ[κενό]ΠΡΟŸΠΗΡΕΣΙΑΣ[κενό]ΕΠΩΝΥΜΙΑ [κενό][κενό]Ονοματεπώνυμο
ΕπεξηγήσειςΜορφή Έτους: ΕΕΕΕ | Μορφή Μήνα: ΜΜ | Μορφή Ημέρας: ΗΗ

Επωνυμία: Η επωνυμία του εργοδότη

Σημαντικό: Η ημερομηνία αφορά την ημερομηνία έκδοσης του αρχείου.

Παράδειγμα2023.09.18 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟŸΠΗΡΕΣΙΑΣ Β2 – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχετικά έντυπα

Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη