Οδηγίες Εκτύπωσης Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
Μη Μισθωτών - ΑΣΕΠ

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να εκτυπώσετε το αρχείο εύκολα και αποτελεσματικά.

Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αντιπροσωπεύει τον κύριο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα ο οποίος έχει θέσει σε λειτουργία την ηλεκτρονική του πλατφόρμα (e-ΕΦΚΑ) που είναι σχεδιασμένη να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση ομαδοποιημένες ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (Εργοδότες, Συνταξιούχοι, Φορείς, Λογιστές, Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Ελ. Επαγγελματίες και Αγρότες).

Μέσω του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για την κοινωνική τους ασφάλιση, να υποβάλλετε αιτήσεις, να ελέγχετε την κατάσταση των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων, να εκτυπώνετε ασφαλιστικά έγγραφα και πολλά άλλα, όλα αυτά μέσω του διαδικτύου.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους να λάβουν Βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ για την απόδειξη του χρόνου της επαγγελματικής τους εμπειρίας στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Στη Βεβαίωση απεικονίζονται διακριτά χρονικά διαστήματα ασφάλισης ανά τέως Φορέα μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΟΓΑ) μέχρι 31/12/2016 και από 1/1/2017 και μετά απεικονίζεται χρόνος e-ΕΦΚΑ. Επίσης απεικονίζονται και χρονικά διαστήματα παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους Μη Μισθωτούς που έχουν χρόνο ασφάλισης στον τέως ΟΑΕΕ για τη χορήγηση της Βεβαίωσης, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, διενεργείται έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής απορρίπτεται το αίτημά του και εμφανίζεται μήνυμα στο χρήστη να προσέλθει στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ για τακτοποίηση των ασφαλιστικών του οφειλών.

Βήμα 1ο: Είσοδος στο «e-ΕΦΚΑ»

Για τη σύνδεση στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ πηγαίνουμε αρχικά στη κεντρική σελίδα του e-ΕΦΚΑ στη διεύθυνση www.efka.gov.gr όπου εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 1):

Εικόνα 1: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ

Κάτω από τον τίτλο ‘Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες’ στο πάνω μέρος της σελίδας μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες υπηρεσίες ανάλογα με την ιδιότητά σας. Όλες οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ είναι ομαδοποιημένες αντίστοιχα. Κάνοντας κλικ στο ‘Αυτοαπασχολούμενοι’ και στη συνέχεια επιλέγοντας ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών για ΑΣΕΠ’ θα οδηγηθείτε στη υπηρεσία ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών για ΑΣΕΠ’(Εικόνα 2).

Εικόνα 2: ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών για ΑΣΕΠ’

Βήμα 2ο: Σύνδεση στην υπηρεσία ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’

Σε συνέχεια των ενεργειών του βήματος 1, θα οδηγηθείτε στην κεντρική οθόνη της υπηρεσίας ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας’ η οποία παρουσιάζεται στην εικόνα 2.
Για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία προϋπηρεσίας, θα πρέπει να γίνει είσοδος στην υπηρεσία από το αντίστοιχο πλήκτρο (Εικόνα 2), το οποίο θα σας οδηγήσει στο παρακάτω παράθυρο σύνδεσης. Η σύνδεση πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙSNET της ΑΑΔΕ (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET

Επιλέγοντας ‘Συνέχεια στο TAXIS οδηγείστε στο παρακάτω παράθυρο (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Παράθυρο Σύνδεσης

Εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία και κάνετε κλικ στο  ‘Σύνδεση’ (Εικόνα 4).
Επιπλέον, πριν την είσοδο στην υπηρεσία για το σκοπό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η εφαρμογή “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ – eAccess” ζητάει να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε. Για να προχωρήσετε επιλέξτε (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Αυθεντικοποίηση Χρήστη

Πατώντας ‘Αποστολή’ ολοκληρώνεται η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και οδηγείστε στο τελευταίο στάδιο ταυτοποίησης ασφαλισμένου, στο οποίο πρέπει να δηλωθεί ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράθυρο.

Εικόνα 6: Σύνδεση Χρήστη TAXISNET

Συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και πατώντας (Εικόνα 6), η διαδικασία ολοκληρώνεται και καταλήγετε στα Στοιχεία Ασφάλισης.

Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον ΑΜΚΑ σας μπορείτε να τον αναζητήσετε στη σελίδα www.amka.gr/AMKAGR

Βήμα 3ο: Εκτύπωση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας

Όταν η διαδικασία ταυτοποίησης ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως αυτά αντλούνται από το Μητρώο του e-ΕΦΚΑ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Υπηκοότητα, Ημ/νία Γέννησης, Αρ.Ταυτότητας και Είδος Ταυτότητας).

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ, κάνοντας κλικ στο ‘Υποβολή αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης’ (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Αρχική σελίδα ‘Υποβολή νέας αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης’

Επιβεβαιώνετε ότι θέλετε να προχωρήσετε στην υποβολή νέας αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης επιλέγοντας ‘Ναι’ στο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Επιβεβαίωση υποβολής αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης

Εφόσον  η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί μήνυμα ‘Επιτυχής Καταχώρηση’ (Εικόνα 9). Για να κλείσετε την καρτέλα, κάνετε κλικ στο  ‘Κλείσιμο’ (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Επιτυχής καταχώρηση υποβολής αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης

Επιστρέφετε στην αρχική σελίδα των Στοιχείων Ασφαλισμένου όπου η αίτηση που έχει υποβληθεί επιτυχώς καταχωρείται στον πίνακα ‘Οι Αιτήσεις μου’, στο πεδίο ‘Κατάσταση Αίτησης’ με τη ονομασία ‘Σε αναμονή ελέγχου’ (Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Αναμονή ελέγχου υποβολής αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης

Εφόσον η αίτηση έχει εγκριθεί θα εμφανιστεί στον πίνακα ‘Οι Αιτήσεις μου’, στην ‘Κατάσταση Αίτησης’, το μήνυμα ‘Εγκρίθηκε’. Έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης, κάνοντας κλικ στο ‘Εκτύπωση’(Εικόνα 11).

Εικόνα 11: Εκτύπωση έγκρισης αίτησης για χορήγησης βεβαίωσης

Μορφή – Έλεγχος αρχείου Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Το αρχείο ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση στο ΑΣΕΠ’ θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή (Εικόνα 12).
Θα πρέπει μετά την αποθήκευση να ελέγχετε ένα(1) σημεία για την ορθότητά του:

  1. Το Ονοματεπώνυμο το οποίο εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο του αρχείου ώστε να είστε βέβαιοι ότι το αρχείο αφορά το προς εξέταση πρόσωπο,

Εικόνα 12: Αρχείο ‘Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση στο ΑΣΕΠ’

Ονοματοδοσία Αρχείου

Για την καλύτερη επικοινωνία με την B² Consultants και τον σύμβουλό σας, προτείνουμε να αποθηκεύσετε το αρχείο με το όνομα που χρησιμοποιούμε στην B² Consultants.
Δείτε παρακάτω σχετικές οδηγίες:

ΚατηγορίαΒεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μισθωτών μέσω ΕΦΚΑ
ΜορφήΈτος.Μήνας.Ημέρα[κενό]ΒΕΒΑΙΩΣΗ[κενό]ΠΡΟŸΠΗΡΕΣΙΑΣ[κενό]ΕΦΚΑ[κενό][κενό]Ονοματεπώνυμο
ΕπεξηγήσειςΜορφή Έτους: ΕΕΕΕ | Μορφή Μήνα: ΜΜ | Μορφή Ημέρας: ΗΗ

Σημαντικό: Η ημερομηνία αφορά την ημερομηνία έκδοσης του αρχείου.

Παράδειγμα2023.09.18 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟŸΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΚΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΚατηγορίαΒεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μισθωτών από Εργοδότη
ΜορφήΈτος.Μήνας.Ημέρα[κενό]ΒΕΒΑΙΩΣΗ[κενό]ΠΡΟŸΠΗΡΕΣΙΑΣ[κενό]ΕΠΩΝΥΜΙΑ [κενό][κενό]Ονοματεπώνυμο
ΕπεξηγήσειςΜορφή Έτους: ΕΕΕΕ | Μορφή Μήνα: ΜΜ | Μορφή Ημέρας: ΗΗ

Επωνυμία: Η επωνυμία του εργοδότη

Σημαντικό: Η ημερομηνία αφορά την ημερομηνία έκδοσης του αρχείου.

Παράδειγμα2023.09.18 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟŸΠΗΡΕΣΙΑΣ Β2 – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ