Οδηγίες Εκτύπωσης Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος ΦΠ (Ε1- Ε3) - myAADE

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να εκτυπώσετε το αρχείο εύκολα και αποτελεσματικά.

Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  (Έντυπο Ε1), έχει κάθε Φυσικό Πρόσωπο, εφόσον έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Εφόσον δεν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και είναι στρατιώτης ή φοιτητής μέχρι 26 ετών μπορεί να μην υποβάλει δήλωση. Στη δήλωση συμπληρώνονται όλα τα εισοδήματα του φυσικού προσώπου από κάθε πηγή προέλευσης και ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο.
Η διαδικασία εκτύπωσης του εντύπου ‘Ε1’ πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ’Φορολογικές Υπηρεσίες‘ στην ψηφιακή πύλη myAADE, η οποία τέθηκε σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η σύνδεση στην ψηφιακή πύλη myAADE γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet φυσικού προσώπου.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική πύλη ‘myTaxisNet’ εξακολουθεί να λειτουργεί και μπορείτε να συνδεθείτε και μέσω αυτής στις εφαρμογές της πύλης ‘myAADE’.

Βήμα 1ο : Είσοδος στην εφαρμογή ‘Φορολογικές Υπηρεσίες’

Για τη σύνδεση στην εφαρμογή ‘Φορολογικές Υπηρεσίες’ πηγαίνετε αρχικά στην κεντρική σελίδα της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση www.aade.gr όπου εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα1):

Εικόνα 1: Κεντρική σελίδα ΑΑΔΕ

Στη μαύρη μπάρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας μπορούμε να εντοπίσουμε όλες τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ που απευθύνονται σε Πολίτες και Επιχειρήσεις, ομαδοποιημένες αντίστοιχα.
Στο κάτω δεξιό τμήμα της σελίδας υπάρχει ένα πλαίσιο με τον τίτλο myAADE, στον οποίο αν κάνετε κλικ θα οδηγηθείτε στην κεντρική σελίδα της υπηρεσίας myAADE (Εικόνα 2). Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι κύριες επιλογές της υπηρεσίας myAADE. Κάνοντας κλικ στο ‘Εφαρμογές’ θα οδηγηθείτε στη σελίδα των εφαρμογών (Εικόνα 3).

Εικόνα 2: Κεντρική σελίδα πύλης myAADE

Εικόνα 3: Κεντρική σελίδα εφαρμογών

Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός μέσω της ψηφιακής πύλης MyAADE, έχετε δύο επιλογές:

 1. Να αναζητήσετε την υπηρεσία απευθείας, εισάγοντας το κείμενο – ή μέρος αυτού – ‘Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3)’ στο πεδίο αναζήτησης (Εικόνα 3). Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο για άμεση πρόσβαση: https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3.
 2. Αφού συνδεθείτε, στην κεντρική σελίδα εφαρμογών, επιλέξτε ‘Φορολογικές Υπηρεσίες’ (Εικόνα 3) ώστε να οδηγηθείτε στη κεντρική σελίδα των φορολογικών Υπηρεσιών (Εικόνα 4). Επιλέξτε ‘Εισόδημα΄ στο κεντρικό μενού των φορολογικών υπηρεσιών και στη συνέχεια ‘Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1–Ε2–Ε3)’ (Εικόνα 5).

Εικόνα 4: Κεντρική σελίδα φορολογικών υπηρεσιών

Εικόνα 5: Κεντρική σελίδα φορολογικών υπηρεσιών/εισοδήματος

Οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές και να ακολουθήσετε θα οδηγηθείτε στη κεντρική σελίδα της εφαρμογής ‘Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3)’ (Εικόνα 6), για να εισέλθετε, κάντε κλικ στην επιλογή

Εικόνα 6: Κεντρική σελίδα φορολογικών υπηρεσιών/εισοδήματος/Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3)

Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή θα σας ζητηθεί η σύνδεσή σας πληκτρολογώντας τα διαπιστευτήρια (Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης) του TaxisNet.
Εισάγετε τα διαπιστευτήρια σας ως φυσικό πρόσωπο για να συνδεθείτε.

Σημείωση: Εάν διαθέτετε ατομική επιχείρηση, τα διαπιστευτήρια είναι κοινά για εσάς ως φυσικό πρόσωπο και για την επιχείρησή σας.

Για τη σύνδεση εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Παράθυρο σύνδεσης

Εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία και κάνετε κλικ στη ‘Σύνδεση’. Εφόσον η διαδικασία γίνει σωστά εμφανίζεται η σελίδα της εφαρμογής ‘Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1–Ε2–Ε3)’ (Εικόνα 8).

Βήμα 2ο : Εκτύπωση Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε3)

Μετά τη σύνδεση στην εφαρμογή θα οδηγηθείτε στην κεντρική σελίδα υποβολής δήλωσης με ενεργή την τελευταία υποβεβλημένη δήλωση. Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των υποβεβλημένων δηλώσεων από την λίστα με τίτλο ‘Δηλώσεις Έτους’ και να εκτυπώσετε το Έντυπο Ε1 από το πλήκτρο  και το Έντυπο Ε3 από το πλήκτρο .

Διευκρίνιση: Το έντυπο Ε3 αφορά ατομικές επιχειρήσεις και το σχετικό πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο μόνο στη περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει έναρξη ατομικής επιχείρησης.

Αποθηκεύστε σε μορφή pdf, αφού ελέγξετε και ονομάσετε το αρχείο βάσει των οδηγιών στις ενότητες ‘Μορφή – Έλεγχος αρχείου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος/Ε1’ και ‘Ονοματοδοσία Αρχείων’.

Εικόνα 8: Σελίδα εφαρμογής ‘Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1–Ε2–Ε3)’ όπου έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση και έχει γίνει η εκκαθάριση

Διευκρίνιση: Το οικονομικό έτος διαφέρει από το φορολογικό. Π.χ. στην εικόνα 8 επιλέγοντας 2022 θα εκτυπώσετε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το  φορολογικό έτος 2021 (Περίοδος 01.01.2021-31.12.2021).

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος/Ε1 δεν έχει υποβληθεί, θα εμφανίζονται μόνο τρεις στήλες και στην τρίτη θα αναγράφεται η λέξη ‘Υποβολή’ (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Σελίδα εφαρμογής ‘Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1–Ε2–Ε3)’ όπου δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση

Μορφή – Έλεγχος αρχείου Εντύπου Ε1

Νέο έντυπο Ε1 (Φορολογικό έτος 2022 και μετά)
Από το φορολογικό έτος 2022 το έντυπο Ε1 έχει αλλάξει και θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή (Εικόνα 10 έως Εικόνα 12).

Θα πρέπει μετά την αποθήκευση να ελέγχετε τέσσερα (4) σημεία για την ορθότητά του:

 1. Το Φορολογικό έτος, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη σελίδα, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι αφορά το προς εξέταση έτος (Εικόνα 10),
 2. Τον Αριθμό Καταχώρησης (ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡ.), ο οποίος βρίσκεται στη σελίδα 2, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι η δήλωση έχει υποβληθεί (Εικόνα 11),
 3. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛ ΜΗΤΡΩΟΥ), ο οποίος βρίσκεται στη σελίδα 2, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι το αρχείο αφορά το προς εξέταση πρόσωπο, Υπόχρεου ή Συζύγου (Εικόνα 11),
 4. Τον Αριθμό Σελίδων, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία σελίδα με αριθμό 9, για να ελέγξετε αν το αρχείο περιλαμβάνει το σύνολο των σελίδων του εντύπου Ε1 (Εικόνα 12).

Διευκρίνιση: Για τους έγγαμους, σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει δήλωση για ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος/Ε1 είναι κοινή και για τα δύο μέλη.

Εικόνα 10: Σελίδα 1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος/Ε1 – Φορολογικού έτους 2022

Εικόνα 11: Σελίδα 2 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος/Ε1 – Φορολογικού έτους 2022

Εικόνα 12: Σελίδα 9 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος/Ε1 – Φορολογικού έτους 2022

Παλαιό έντυπο Ε1 (Μέχρι και το φορολογικό έτος 2021)
Το αρχείο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος/Ε1 που υποβλήθηκε μέχρι και το 2022 (φορολογικά έτη μέχρι και το 2021) θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή (Εικόνα 13). Η εκτύπωση αφορά το έτος 2021 και είναι ενδεικτική για όλα τα προηγούμενα έτη.
Θα πρέπει μετά την αποθήκευση να ελέγχετε τέσσερα (4) βασικά σημεία για την ορθότητά του:

  1. Το Φορολογικό έτος ώστε να επιβεβαιώσετε ότι αφορά το σωστό έτος, ( Εικόνα 13),
  2. Τον Αριθμό Καταχώρησης (ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡ.) ώστε να επιβεβαιώσετε ότι η δήλωση έχει υποβληθεί ( Εικόνα 14 ),
  3. Το προς εξέταση Αριθμό Φορολ. Μητρώου (ΑΦΜ) για να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία σας είναι σωστά ( Εικόνα 14),
  4. Τον Αριθμό Σελίδων, για να βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλες οι σελίδες του αρχείου. Στο συγκεκριμένο έντυπο ο αριθμός των σελίδων πρέπει να είναι πέντε (5).

Εικόνα 13:Σελίδα 1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος/Ε1 – Φορολογικού έτους 2021.

Εικόνα 14:Σελίδα 2 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος/Ε1 – Φορολογικού έτους 2021

Μορφή – Έλεγχος αρχείου Εντύπου Ε3

Το Έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2022, υποβληθέν το 2023, έχει υποστεί αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η εκτύπωση, ωστόσο, της πρώτης σελίδας είναι ενδεικτική για όλα τα έτη όσον αφορά τον έλεγχο του αρχείου. Θα πρέπει μετά την αποθήκευση να ελέγχετε τέσσερα (4) βασικά σημεία για την ορθότητά του:

 1. Το Φορολογικό έτος, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο αφορά το σωστό έτος.
 2. Τον Αριθμός Δήλωσης, για να επιβεβαιώστε ότι η δήλωση έχει υποβληθεί, ελέγχοντας τον αντίστοιχο αριθμό.
 3. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Βεβαιωθείτε ότι το ΑΦΜ είναι σωστό.
 4. Τον Αριθμό Σελίδων. Για να διασφαλίσετε ότι έχετε συμπεριλάβει όλες τις σελίδες του αρχείου Έντυπο Ε3, ελέγξτε ότι εμφανίζονται όλοι οι πίνακες του εγγράφου. (Δείτε σχετικό πίνακα παρακάτω)

Εικόνα 15: Πρώτη σελίδα Εντύπου Ε3.

Πίνακες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ‘Έντυπο 3’ βάσει του φορολογικού έτους αναφοράς

ΠΑΛΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

(έως το φορολογικό έτος 2021)

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

(φορολογικό έτος 2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
ΠΙΝΑΚΑΣ B’ΠΙΝΑΚΑΣ B’
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΠΙΝΑΚΑΣ Δ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ’ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ’
ΠΙΝΑΚΑΣ Η΄ΠΙΝΑΚΑΣ Η΄
ΠΙΝΑΚΑΣ Θ’ΠΙΝΑΚΑΣ Θ’
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι’ΠΙΝΑΚΑΣ Ι’
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
023
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄

Ονοματοδοσία Αρχείου

Για την καλύτερη επικοινωνία με την B² Consultants και τον σύμβουλό σας, προτείνουμε να αποθηκεύσετε το αρχείο με το όνομα που χρησιμοποιούμε στην B² Consultants.
Δείτε παρακάτω σχετικές οδηγίες:

 

ΚατηγορίαΔήλωση Φορολογίας Εισοδήματος – Ε1
ΜορφήΕ1[κενό]Έτος[κενό][κενό]Ονοματεπώνυμο
ΕπεξηγήσειςΜορφή Έτους: ΕΕΕΕ |Το έτος αναφέρεται στο φορολογικό έτος των οικονομικών στοιχείων. Π.χ. για οικονομικά στοιχεία περιόδου 01.01.2022-31.12.2022 το έτος είναι 2022
ΠαράδειγμαΕ1 2022 – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΚατηγορίαΔήλωση Φορολογίας Εισοδήματος – Ε3
ΜορφήΕ3[κενό]Έτος[κενό][κενό]Ονοματεπώνυμο
ΕπεξηγήσειςΜορφή Έτους: ΕΕΕΕ |Το έτος αναφέρεται στο φορολογικό έτος των οικονομικών στοιχείων. Π.χ. για οικονομικά στοιχεία περιόδου 01.01.2022-31.12.2022 το έτος είναι 2022
ΠαράδειγμαΕ3 2022 – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ