Φόρμα αξιολόγησης -
Υπό σύσταση επιχειρήσεις

Αν σχεδιάζετε την ανάπτυξη μιας νέας ιδέας – δραστηριότητας και θέλετε να εξετάσετε  τη δυνατότητα ένταξης της σε επιδοτούμενα πρόγραμμα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
Σύμβουλος μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει αναλυτικά.

1. Στοιχεία Επικοινωνίας

2. Στοιχεία κύριου μετόχου / δικαιούχου

3. Στοιχεία Επένδυσης

4. Ενημέρωση

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy