Οδηγίες Εκτύπωσης Ασφαλιστικού Βιογραφικού μέσω ΑΤΛΑΣ

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να εκτυπώσετε το αρχείο εύκολα και αποτελεσματικά.

Το σύστημα Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας (ΑΤΛΑΣ) είναι ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που συγκεντρώνει την Ασφαλιστική Ιστορία και την Ασφαλιστική Ικανότητα για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας. Συγκεκριμένα, μέσω του “ΑΤΛΑΣ” δημιουργείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, όπου καταγράφονται τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι. Επίσης, συλλέγεται, για πρώτη φορά, η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισμένο, δημιουργώντας έτσι τον Ψηφιακό Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, μια μορφή ηλεκτρονικού ασφαλιστικού “βιογραφικού”. Δημιουργείται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης και καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων ενώ, παράλληλα, πραγματοποιείται η ψηφιοποίηση και η μηχανογράφηση όλου του κανονιστικού πλαισίου της θεμελίωσης και απονομής συντάξεων.

Μέσω του ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώσετε το ‘Ασφαλιστικό Βιογραφικό’ το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως την Περίοδο ασφάλισης, το Κλάδο/Πακέτο κάλυψης, τις Ημέρες ασφάλισης, τις Μικτές αποδοχές και το Σύνολο των εισφορών.

Στον τομέα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, το ‘Ασφαλιστικό Βιογραφικό μέσω ΑΤΛΑΣ’ σε συνδυασμό με τη ‘Βεβαίωση προϋπηρεσίας’ αποτελούν τεκμηριωτικό υλικό για την πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας του ασφαλισμένου.

Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση από τον Ιανουάριο του έτους 1994 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2016. Παρόλα αυτά το χρονικό διάστημα των ασφαλιστικών στοιχείων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τελευταία ενημέρωση του συστήματος από τον εκάστοτε Ασφαλιστικό Φορέα. ΄

Εάν είστε μισθωτός, για τη περίοδο από το 2016 έως σήμερα, μπορείτε να εκτυπώσετε τον ‘Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης’ μέσω του e– ΕΦΚΑ, καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση σας από τον Ιανουάριο του έτους 2002 έως σήμερα.

Εάν είστε Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, για την περίοδο από το 2016 έως σήμερα – ή για διαστήματα εργασίας που δεν περιλαμβάνονται στο Ασφαλιστικό Βιογραφικό – θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ που ανήκετε, στο τμήμα Ασφάλισης και να αιτηθείτε την έκδοση ‘Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης’.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Αστυνομική Ταυτότητα και το βιβλιάριο του τ.ΤΕΒΕ.

Αναζητήστε την Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ που ανήκετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/mathepouanikeis.php

Κλείστε ραντεβού μέσω του e-ΕΦΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy

Βήμα 1ο: Είσοδος στο «ΑΤΛΑΣ»

Για τη σύνδεση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας  (ΑΤΛΑΣ), πηγαίνετε αρχικά στην αρχική σελίδα  του ‘ΑΤΛΑΣ’ στη διεύθυνση www.atlas.gov.gr όπου εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 1):

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ»

Από το αριστερό κατακόρυφο μενού, επιλέξτε ‘Ασφαλιστικό Βιογραφικό’ αλλιώς κάντε κλικ στο
(Εικόνα 1) στο κεντρικό μενού για να οδηγηθείτε στην αντίστοιχη σελίδα.

Βήμα 2ο: Σύνδεση στην Ασφαλιστική Ικανότητα

Για να έχετε πρόσβαση στην Ασφαλιστική Ικανότητα θα πρέπει να γίνει σύνδεση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

α) Με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΑΑΔΕ
β) Με τη χρήση κωδικών eIDAS

Εικόνα 2: Κεντρική σελίδα Ασφαλιστικού Βιογραφικού

Προτείνουμε τη χρήση των κωδικών TAXIS, σε κάθε περίπτωση πάντως, απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ.

Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον ΑΜΚΑ σας μπορείτε να τον αναζητήσετε στη σελίδα www.amka.gr/AMKAGR

Επιλέγoντας ‘Πρόσβαση στο Ασφαλιστικό Βιογραφικό (TAXIS)’ θα οδηγηθείτε στο παρακάτω παράθυρο. (Εικόνα 3)

Εικόνα 3: Παράθυρο σύνδεσης

Εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία και κάνετε κλικ στο πλήκτρο ‘Είσοδος’ (Εικόνα 3).

Εφόσον οι κωδικοί είναι σωστοί, θα οδηγηθείτε στο παρακάτω παράθυρο στο οποίο εξουσιοδοτείτε τον εξυπηρετητή της ΗΔΙΚΑ να προσπελάσει τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Παράθυρο εξουσιοδότησης

Πατώντας το πλήκτρο ολοκληρώνεται η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και οδηγήστε στο τελευταίο στάδιο ταυτοποίησης ασφαλισμένου, στο οποίο πρέπει να δηλωθεί ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράθυρο.

Εικόνα 5: Ταυτοποίηση Ασφαλισμένου

Συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και πατώντας ‘Είσοδος’, η διαδικασία ολοκληρώνεται και οδηγείστε στα Στοιχεία Ασφάλισης.

Βήμα 3ο: Εκτύπωση Ασφαλιστικού Βιογραφικού

Όπως ήδη αναφέρθηκε, όταν η διαδικασία ταυτοποίησης ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα οδηγηθείτε στα Στοιχεία Ασφάλισης (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Σελίδα στοιχειών ασφαλισμένου και στοιχείων ασφάλισης

Για να εκτυπώσετε το Ασφαλιστικό Βιογραφικό κάντε κλικ στο (Εικόνα 6).
Αποθηκεύστε σε μορφή pdf, αφού ελέγξετε και ονομάσετε το αρχείο βάσει των οδηγιών στις ενότητες ‘Μορφή – Έλεγχος αρχείου Ασφαλιστικού Βιογραφικού’ και ‘Ονοματοδοσία Αρχείων’.

Μορφή – Έλεγχος αρχείου Ασφαλιστικού Βιογραφικού

Το αρχείο ‘Ασφαλιστικό Βιογραφικό’ από το «ΑΤΛΑΣ» θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή.

Θα πρέπει μετά την αποθήκευση να ελέγχετε δύο (2) σημεία για την ορθότητά του:

  1. Το Ονοματεπώνυμο, ώστε να είστε βέβαιοι ότι το αρχείο αφορά το προς εξέταση πρόσωπο (Εικόνα 7),
  2. Τον αριθμό των σελίδων, στην τελευταία σελίδα – εφόσον το αρχείο περιλαμβάνει περισσότερες από μία σελίδες – για να ελέγξετε ότι περιλαμβάνονται όλες οι σελίδες του αρχείου (Εικόνα 8).

Εικόνα 7: Πρώτη σελίδα ασφαλιστικού βιογραφικού

Εικόνα 8: Τελευταία σελίδα ασφαλιστικού βιογραφικού

Ονοματοδοσία Αρχείου

Για την καλύτερη επικοινωνία με την B² Consultants και τον σύμβουλό σας, προτείνουμε να αποθηκεύσετε το αρχείο με το όνομα που χρησιμοποιούμε στην B² Consultants.
Δείτε παρακάτω σχετικές οδηγίες:

 

ΚατηγορίαΑσφαλιστικό Βιογραφικό
ΜορφήΈτος.Μήνας.Ημέρα[κενό]ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ[κενό]ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ[κενό][κενό]Ονοματεπώνυμο
ΕπεξηγήσειςΜορφή Έτους: ΕΕΕΕ | Μορφή Μήνα: ΜΜ | Μορφή Ημέρας: ΗΗ

Σημαντικό: Η ημερομηνία αφορά την ημερομηνία έκδοσης του αρχείου.

Παράδειγμα2023.08.22 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy